Yhdistyksestä

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys ry eli NFY pyrkii parantamaan nais- ja feministifilosofien asemaa ja edistämään heidän yhteistoimintaansa. NFY järjestää lukupiirejä, konferensseja ja seminaareja, jotka ovat avoimia kaikille. Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat yhdistyksen päämäärät.  NFY:n syntyhistoriasta ks. artikkeli filosofia.fi:ssä.

Mainokset