Aihearkisto: NFY:n tilaisuudet

Liikettä tasa-arvoon! NFY:n keskustelutilaisuus NuFit:issä nähtävissä videona

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys ry järjesti tasa-arvon mahdollisuuksiin pureutuvan keskustelunavauksen Nuorten filosofiatapahtumassa 20.1.2017 otsikolla ”Liikettä tasa-arvoon!”. Tilaisuuden tavoitteena oli muistuttaa, miksi tasa-arvokeskustelu on ajankohtaista ja tärkeää filosofisesti ja poliittisesti.

Keskustelunavaus koostui väittelystä ja asiantuntijakeskustelusta. Tilaisuus alkoi filosofian historiaa tuoreella otteella esittelevällä väittelyllä aiheesta ”Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin”. Väittely käytiin eri aikakausina eläneiden ajattelijoiden näkemysten välillä. Väittelemässä olivat yliopistonlehtori ja filosofian dosentti Martina Reuter, filosofian yliopistotutkija ja dosentti Elisa Aaltola, filosofi, tutkija, kirjailija ja valmentaja Markus Neuvonen, filosofian väitöskirjatutkija Johanna Ahola-Launonen ja filosofian väitöskirjatutkija Tarna Kannisto. Historiallisista ajattelijoista olivat edustettuina Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Aristoteles, Marcus Aurelius ja Val Plumwood.

Väittely loi kontekstin asiantuntijakeskustelulle, johon väittelijöiden lisäksi liittyi Ihmisoikeusliiton asiantuntija ja KokoNainen -hankkeen projektipäällikkö Johanna Latvala. Asiantuntijakeskustelussa pohdittiin, miten filosofian historia vaikuttaa ajatteluun ja käytäntöihin nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää. Nuorten filosofiatapahtuman yleisö osallistui keskusteluun kysymyksin ja kommentein. Väittelyä ja sitä seuraavaa keskustelua ohjasi Sari Ahonen Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksestä.

Koko tilaisuus on nähtävänä YouTubessa alla olevasta linkistä:

Mainokset

Liikettä tasa-arvoon! NFY:n keskustelunavaus Nuorten filosofiatapahtumassa perjantaina 20.1.2017.

 Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin?

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys ry:n (NFY) järjestämässä väittelyssä tutustutaan filosofian historian merkkihenkilöiden näkemyksiin sukupuolen vaikutuksesta ajattelun mahdollisuuksiin. Keskustelutilaisuus ”Liikettä tasa-arvoon!” järjestetään Paasitornissa Siltasaari-salissa perjantaina 20.1. klo 19:30–21:00.

Väittelijät ovat

· yliopistonlehtori ja filosofian dosentti Martina Reuter (Mary Wollstonecraft)

· filosofian yliopistotutkija ja dosentti Elisa Aaltola (Val Plumwood)

· filosofi, tutkija, kirjailija ja valmentaja Markus Neuvonen (Marcus Aurelius)

· filosofian väitöskirjatutkija Johanna Ahola-Launonen (Aristoteles)

· filosofian väitöskirjatutkija Tarna Kannisto (John Stuart Mill)

Väittelyn jälkeen on vuorossa asiantuntijakeskustelu, jossa tasa-arvon mahdollisuuksia pohditaan nykynäkökulmasta. Mukana keskustelussa on väittelijöiden lisäksi Ihmisoikeusliiton asiantuntija ja KokoNainen -hankkeen projektipäällikkö Johanna Latvala.  Nuorten filosofiatapahtuman yleisö osallistuu keskusteluun kysymyksin ja kommentein. Väittelyä ja keskustelua ohjaa Sari Ahonen Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksestä.

Nufit 2017: ”Liikettä tasa-arvoon!”

Nuorten filosofiatapahtuma teemalla LIIKE järjestetään Paasitornissa Helsingissä 20.-21.1.2017.

20.1.2017 klo 19:30–21:00  Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys (NFY) esittää: ”Liikettä tasa-arvoon!”

Naiset sopivat lapsuusiän hoitajiksemme ja opettajiksemme juuri siitä syystä, että he itse ovat lapsellisia, typeriä ja lyhytnäköisiä, sanalla sanoen suuria lapsia koko elämänsä; nainen on eräänlainen välimuoto asteikolla lapsesta mieheen, joka on todellinen ihmisolento.”

Arthur Schopenhauer (1788–1860), Naisista (1851)

I still insist, that not only the virtue, but the knowledge of the two sexes should be the same in nature, if not in degree, and that women, considered not only as moral, but rational creatures, ought to endeavour to acquire human virtues (or perfections) by the same means as men, instead of being educated like a fanciful kind of half being – one of Rousseau’s wild chimeras.”

Mary Wollstonecraft (1759–1797), A Vindication of the Rights of Woman (1792)

Filosofiaa on perinteisesti pidetty miesvaltaisena alana. Naisajattelijoita ei historiasta puutu, mutta heidän työnsä on usein sijoitettu filosofian kaanonin ulkopuolelle. Siksi filosofian piirissä toimivien naisten on ollut vaikea löytää naispuolisia esikuvia ja tiennäyttäjiä. Naisten ja vähemmistöjen osuus on filosofiassa edelleen vähäinen verrattuna muihin akateemisiin aloihin. Tasa-arvokeskustelua virittääkseen NFY nostaa väittelyn aiheeksi kysymyksen: ”Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin?”.

Pyrkimyksenä on rikkoa käsityksiä siitä, millaisia ominaisuuksia pätevällä ajattelijalla tulee olla. Ei edelleenkään ole selvää, että naisfilosofit saisivat riittävästi näkyvyyttä ja tunnustusta. Filosofian suurnimillä on sanottavaa naisen ajattelukyvyistä, ja he perustelevat näkemyksensä erilaisilla filosofisilla argumenteilla. Väittely on siis katsaus filosofian historiaan ja muistutus sen vaikutuksesta nykypäivään.

Väittelyn jälkeen on vuorossa asiantuntija- ja yleisökeskustelu tasa-arvon haasteista nykyään.

http://www.nufit.fi/

Keskustelutilaisuus: Puhutaan rakkaudesta

Keskustelutilaisuus bell hooksin kirjasta Rakkaus muuttaa kaiken tiistaina 17.1.2017 klo 18, Arkadia International Bookstore (Nervanderinkatu 11, 00100 Helsinki)

Näemme ja kuulemme, kuinka rakkautta kuvataan, mutta osaammeko sanoa, mitä se on?

Onko rakkaus todella maailman suurin mysteeri? Vai tulisiko rakkaus määritellä mahdollisimman tarkasti? Liittyykö rakkauteen epätasa-arvoisuutta? Voiko rakkaus olla yhteiskuntaa muuttava voima?

Joskus rakkautta selitetään evoluutiolla, markkinalogiikalla tai kemiallisina ilmiöinä. Tällä kertaa rakkautta lähestytään humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden silmin.

Bell hooksin kirja ’Rakkaus muuttaa kaiken’ tuulettaa pölyttyneitä ajatuksia rakkaudesta ja vaatii miettimään aihetta tarkemmin.

Aiheesta ovat keskustelemassa kirjallisuudentutkija Maria Mäkelä, tunteiden epätasa-arvoisuutta tutkinut Marjo Kolehmainen sekä ’Rakkaus muuttaa kaiken’ -kirjan suomentaja Elina Halttunen-Riikonen. Keskustelua johtaa filosofi Sanna Tirkkonen.

Kirjakaupalle kerätään vapaaehtoinen kannatusmaksu (3e)

Tilaisuus on järjestetty yhteistyössä Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksen (NFY) ja Eurooppalaisen filosofian seuran kanssa.