Kirjoittajan arkistot: nhsuni

NFY:n jäsentapahtuma 31.5. ko 18

NFY:n perinteinen kesäinen jäsentapahtuma järjestetään tulevana keskiviikkona 31.5. klo 18 alkaen Cafe Pirittassa, Tokoinrannassa (Eläintarhantie 12). Kaikki NFY:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tapaamaan uusia ja vanhoja tuttuja! Tähän vapaamuotoiseen verkostoitumistapahtumaan  osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista. Jos osallistut NFY:n tapahtumiin ensimmäistä kertaa, tunnistat seurueemme pöydällä olevasta Simone de Beauvoirin teoksesta Toinen sukupuoli.

Tervetuloa!

Mainokset

CfP: Feminist Readings 3: Feminist Writings May 26-27, 2017

Call for Papers

May 26th and 27th, 2017

University of Helsinki, Finland

Feminist Readings 3: Feminist Writings

Could creative writing and other creative methods allow more diverse ways to do research and approach feminism? What do creativity and innovation mean in relation to research if doing research is always already creative, yet often represented as separate from artistic activity? Is it possible to write and do research differently or against the grain, challenging conventions of the academic, artistic, and activist mainstream? How could different situated knowledges question the white malestream?

This two-day graduate symposium offers a space for voices that meet at the crossroads of research, artistic activity and politics. The focus will be on writing. In this context we understand writing broadly as giving form to ideas and creating connections. Writing is a process, often necessary for the realisation of an idea, a manifestation of the act of thinking.

We welcome performances and papers that challenge traditional academic expression and knowledge production. Neither art nor science needs to be discussed in just one fixed way in this symposium. In order to explore the many-fold interrelations of feminist research, art, and activism, these are some of the themes that could be discussed:

–Artistic activity in feminist politics

–Feminist research as activism

–Writing as activism

–The relationality between research and activism, research and creativity

–Ways of combining these modes to conduct multi-voiced research

–The possibility of finding hope in feminist research

–The subjectivity and positioning of self in writing

–Voice in writing, the body in writing and racializing in or as writing

This symposium is intent on starting discussions about the possibilities of bringing together research, creativity and activism. You are free to choose the form of your presentation. We encourage testing new approaches. There is room for hesitation. Could there be a poem in the middle of a theoretical research paper? Could a song or a needle point pillow, a rap lyric or a gallery tour help in the process of producing knowledge? What turns feminist research into a feminist act?

We welcome presentations on feminist writing on various topics reflecting these questions. The symposium will be in English, but presenters are encouraged to use other languages as part of their presentations as well. Abstracts of 200 words (for 20 minute presentation, performances and art practices), plus a short biographical statement, should be submitted to the symposium organisers by Tuesday February 28th, 2017. Please submit to: feministreading@gmail.com.

Keynote speakers: Akila Kizzi (University of Paris 8) and Heta Rundgren (University of Helsinki & University of Paris 8)

Symposium fee: There is no registration fee, but the participants must cover their own travel and accommodation costs.

Organizers: Vilja Alanko, Hanna Etholén, Astrid Joutseno and Ada Schwanck (University of Helsinki)

Feminist Readings 3: Feminist Writings is a continuation of the inaugural symposium Lectures féministes that was held at the University of Paris 8 and the Finnish Institute in Paris in 2015 and Feminist Readings 2: Theory, practice and politics of reading today that was held in the University of Leeds in the United Kingdom in 2016. Feminist Readings 3 is a part of Feminist Readings Network, supported by Gender and Education Association.

Feminist Writings is organised by the University of Helsinki doctoral programme Gender, Culture and Society (SKY), in association with LEGS – Laboratoire d’études de genre et de sexualité, and University of Leeds, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, and with support from the Academy of Finland project Embodied Religion and Oranssi Youth Cultural Center.

Liikettä tasa-arvoon! NFY:n keskustelutilaisuus NuFit:issä nähtävissä videona

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys ry järjesti tasa-arvon mahdollisuuksiin pureutuvan keskustelunavauksen Nuorten filosofiatapahtumassa 20.1.2017 otsikolla ”Liikettä tasa-arvoon!”. Tilaisuuden tavoitteena oli muistuttaa, miksi tasa-arvokeskustelu on ajankohtaista ja tärkeää filosofisesti ja poliittisesti.

Keskustelunavaus koostui väittelystä ja asiantuntijakeskustelusta. Tilaisuus alkoi filosofian historiaa tuoreella otteella esittelevällä väittelyllä aiheesta ”Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin”. Väittely käytiin eri aikakausina eläneiden ajattelijoiden näkemysten välillä. Väittelemässä olivat yliopistonlehtori ja filosofian dosentti Martina Reuter, filosofian yliopistotutkija ja dosentti Elisa Aaltola, filosofi, tutkija, kirjailija ja valmentaja Markus Neuvonen, filosofian väitöskirjatutkija Johanna Ahola-Launonen ja filosofian väitöskirjatutkija Tarna Kannisto. Historiallisista ajattelijoista olivat edustettuina Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Aristoteles, Marcus Aurelius ja Val Plumwood.

Väittely loi kontekstin asiantuntijakeskustelulle, johon väittelijöiden lisäksi liittyi Ihmisoikeusliiton asiantuntija ja KokoNainen -hankkeen projektipäällikkö Johanna Latvala. Asiantuntijakeskustelussa pohdittiin, miten filosofian historia vaikuttaa ajatteluun ja käytäntöihin nyky-yhteiskunnassa. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää. Nuorten filosofiatapahtuman yleisö osallistui keskusteluun kysymyksin ja kommentein. Väittelyä ja sitä seuraavaa keskustelua ohjasi Sari Ahonen Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksestä.

Koko tilaisuus on nähtävänä YouTubessa alla olevasta linkistä:

Liikettä tasa-arvoon! NFY:n keskustelunavaus Nuorten filosofiatapahtumassa perjantaina 20.1.2017.

 Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin?

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys ry:n (NFY) järjestämässä väittelyssä tutustutaan filosofian historian merkkihenkilöiden näkemyksiin sukupuolen vaikutuksesta ajattelun mahdollisuuksiin. Keskustelutilaisuus ”Liikettä tasa-arvoon!” järjestetään Paasitornissa Siltasaari-salissa perjantaina 20.1. klo 19:30–21:00.

Väittelijät ovat

· yliopistonlehtori ja filosofian dosentti Martina Reuter (Mary Wollstonecraft)

· filosofian yliopistotutkija ja dosentti Elisa Aaltola (Val Plumwood)

· filosofi, tutkija, kirjailija ja valmentaja Markus Neuvonen (Marcus Aurelius)

· filosofian väitöskirjatutkija Johanna Ahola-Launonen (Aristoteles)

· filosofian väitöskirjatutkija Tarna Kannisto (John Stuart Mill)

Väittelyn jälkeen on vuorossa asiantuntijakeskustelu, jossa tasa-arvon mahdollisuuksia pohditaan nykynäkökulmasta. Mukana keskustelussa on väittelijöiden lisäksi Ihmisoikeusliiton asiantuntija ja KokoNainen -hankkeen projektipäällikkö Johanna Latvala.  Nuorten filosofiatapahtuman yleisö osallistuu keskusteluun kysymyksin ja kommentein. Väittelyä ja keskustelua ohjaa Sari Ahonen Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksestä.

Nufit 2017: ”Liikettä tasa-arvoon!”

Nuorten filosofiatapahtuma teemalla LIIKE järjestetään Paasitornissa Helsingissä 20.-21.1.2017.

20.1.2017 klo 19:30–21:00  Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys (NFY) esittää: ”Liikettä tasa-arvoon!”

Naiset sopivat lapsuusiän hoitajiksemme ja opettajiksemme juuri siitä syystä, että he itse ovat lapsellisia, typeriä ja lyhytnäköisiä, sanalla sanoen suuria lapsia koko elämänsä; nainen on eräänlainen välimuoto asteikolla lapsesta mieheen, joka on todellinen ihmisolento.”

Arthur Schopenhauer (1788–1860), Naisista (1851)

I still insist, that not only the virtue, but the knowledge of the two sexes should be the same in nature, if not in degree, and that women, considered not only as moral, but rational creatures, ought to endeavour to acquire human virtues (or perfections) by the same means as men, instead of being educated like a fanciful kind of half being – one of Rousseau’s wild chimeras.”

Mary Wollstonecraft (1759–1797), A Vindication of the Rights of Woman (1792)

Filosofiaa on perinteisesti pidetty miesvaltaisena alana. Naisajattelijoita ei historiasta puutu, mutta heidän työnsä on usein sijoitettu filosofian kaanonin ulkopuolelle. Siksi filosofian piirissä toimivien naisten on ollut vaikea löytää naispuolisia esikuvia ja tiennäyttäjiä. Naisten ja vähemmistöjen osuus on filosofiassa edelleen vähäinen verrattuna muihin akateemisiin aloihin. Tasa-arvokeskustelua virittääkseen NFY nostaa väittelyn aiheeksi kysymyksen: ”Vaikuttaako sukupuoli ajattelun mahdollisuuksiin?”.

Pyrkimyksenä on rikkoa käsityksiä siitä, millaisia ominaisuuksia pätevällä ajattelijalla tulee olla. Ei edelleenkään ole selvää, että naisfilosofit saisivat riittävästi näkyvyyttä ja tunnustusta. Filosofian suurnimillä on sanottavaa naisen ajattelukyvyistä, ja he perustelevat näkemyksensä erilaisilla filosofisilla argumenteilla. Väittely on siis katsaus filosofian historiaan ja muistutus sen vaikutuksesta nykypäivään.

Väittelyn jälkeen on vuorossa asiantuntija- ja yleisökeskustelu tasa-arvon haasteista nykyään.

http://www.nufit.fi/

Keskustelutilaisuus: Puhutaan rakkaudesta

Keskustelutilaisuus bell hooksin kirjasta Rakkaus muuttaa kaiken tiistaina 17.1.2017 klo 18, Arkadia International Bookstore (Nervanderinkatu 11, 00100 Helsinki)

Näemme ja kuulemme, kuinka rakkautta kuvataan, mutta osaammeko sanoa, mitä se on?

Onko rakkaus todella maailman suurin mysteeri? Vai tulisiko rakkaus määritellä mahdollisimman tarkasti? Liittyykö rakkauteen epätasa-arvoisuutta? Voiko rakkaus olla yhteiskuntaa muuttava voima?

Joskus rakkautta selitetään evoluutiolla, markkinalogiikalla tai kemiallisina ilmiöinä. Tällä kertaa rakkautta lähestytään humanistien ja yhteiskuntatieteilijöiden silmin.

Bell hooksin kirja ’Rakkaus muuttaa kaiken’ tuulettaa pölyttyneitä ajatuksia rakkaudesta ja vaatii miettimään aihetta tarkemmin.

Aiheesta ovat keskustelemassa kirjallisuudentutkija Maria Mäkelä, tunteiden epätasa-arvoisuutta tutkinut Marjo Kolehmainen sekä ’Rakkaus muuttaa kaiken’ -kirjan suomentaja Elina Halttunen-Riikonen. Keskustelua johtaa filosofi Sanna Tirkkonen.

Kirjakaupalle kerätään vapaaehtoinen kannatusmaksu (3e)

Tilaisuus on järjestetty yhteistyössä Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistyksen (NFY) ja Eurooppalaisen filosofian seuran kanssa.

Conference: Women in Philosophy: Philosophy in Action

*_Women in Philosophy: Philosophy in Action_*
Uppsala University (Sweden); 22^nd  – 23^rd  May.

*Keynote Speakers: *
-A. W. Eaton (University of Illinois at Chicago)
-Jennifer Lackey (Northwestern University)
-Helen Frowe (Stockholm University, Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace)
-Kristin Sampson (University of Bergen)
*Aim: *
The conference will bring together female philosophers from all areas, serve to further the interaction of our research community, provide a platform for female philosophers, and most importantly, provide inspiration for female students of philosophy whilst surrounded by such role models.
We encourage presentations from all areas of philosophy, for example: Ethics, Aesthetics, Philosophy of Science, Philosophy of Mind, Philosophy of History, History of Philosophy, Philosophy of Language, Logic, Meta-ethics; Metaphysics, Philosophy of Law, Phenomenology, Epistemology, etc. The conference will be categorised in four broad sections, representing these; *theoretical philosophy, practical philosophy, history of philosophy *and *aesthetics.*

*CFP:*
The presentations will consist of a 25-minute argument followed by a Q&A session consisting of 20 minutes. Please submit an abstract of no more than 500 words excluding bibliography.
There will also be discussion-based presentations, designed for advanced undergraduates and masters level students. These will consist of a 5-minute talk in which selected participants will a put forward a research question that they are working on, after which there will be a 10-minute Q&A session in which the audience will discuss the concept, advise on reading, and propose new developments. For these presentations, the abstract should be no longer than 150 words excluding bibliography.
Please send your abstracts in an email containing your name and affiliation to conferencewip@gmail.com<mailto:conferencewip@gmail.com>for consideration by midnight on *31**^st ** January 2017. *
We aim to notify applicants by mid-February. Note that we will not be covering travel, lunch and accommodation expenses.
The languages of the conference are English and Swedish. We expect most of the presentations to be given in English, however there is the possibility to present in Swedish.

Registration: Conference attendance is free of charge and open to all.
Homepage:http://www.filosofi.uu.se/forskning/konferenser-och-workshops/conference-women-in-philosophy/

If you have any further questions please contact the email address above or Rebecca Wallbank at rebecca.wallbank@filosofi.uu.se