Pohjoismaiset naisfilosofit kokoontuivat Tukholmassa

Tukholmassa pidettiin lokakuun puolessavälissä seminaari ”Nordic Women in Philosophy”, joka kokosi yhteen naisfilosofeja kaikista pohjoismaista. Tarkoituksena oli pohtiatutkimuskysymyksiä ja menetelmiä, joiden avulla parhaiten voisi  tutkia pohjoismaisten naisten asemaa filosofiassa.

Moa Bursell ja Katarina Berndt Rasmussen Tukholman tulevaisuudentutkimuksen instituutista esittelivät instituutin seminaarin aiheen kannalta relevantteja tutkimushankkeita ja -teemoja. Eräs näistä on demokratian tila 2000-luvulla ja sen alainen etnisen, seksuaalisen ja sukupuolisen diskriminaation tutkimusteema, jossa diskriminaatiota tarkastellaan epätasavertaisena ja haitallisena kohtelua. Hankkeen piirissä tutkijat pyrkivät analysoimaan muun muassa sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyviä niin sanottuja implisiittisiä vääristymiä (implicit bias), jotka muovaavat arvostelmiamme. Tämä on aihepiiri, joka on puhuttanut paljon myös naisfilosofien asemasta käydyn keskustelun yhteydessä.

Åsa Burman Tukholman yliopistosta perehdytti osallistujat Ruotsin kansallisiin tilastoihin filosofian opiskelijoiden ja ammattilaisten sukupuolijakaumasta sekä luokka- ja etnisyys-taustoista. Hyvä uutinen on, että runsaasti relevanttia dataa on saatavilla Ruotsin tilastokeskuksesta. Seminaarin aiheen kannalta kiinnostavaksi osoittautuneita tohtorintutkinnon jälkeisiä vaiheita olemassa olevat tietokannat eivät kuitenkaan kata erikseen filosofian osalta.

Burmanin mukaan Ruotsissa maisteritason filosofian opiskelijoista vain noin 30 % on viime vuosina ollut naispuolisia. Suhteessa muihin humanistisiin aineisiin ero on huomattava. Alustavan analyysin perusteella toinen naisten filosofia-uran kannalta ratkaiseva seikka  on, että niin harvat naiset saavat tohtoritutkinnon jälkeen pysyvän viran filosofian oppiaineesta. Filosofian sukupuolijakauma on tässä suhteessa samalla tasolla insinööritieteiden ja eksaktien luonnontieteiden kanssa. Naistohtoreiden työuran seuraaminen nousikin tärkeäksi kun mietittiin tutkimushankkeen jatkoa.

Burman korosti myös sosioekonomisten tekijöiden ja etnisen taustan merkitystä filosofian valitsemisessa opiskelualaksi. Hänen mukaansa naisten tilannetta filosofiassa voidaan tehokkaasti selvittää yhdistämällä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia analyysejä.

Martina Reuter Jyväskylän yliopistosta ja NFY:stä esitteli millaista tilastollista aineistoa on maisteritasolle asti saatavilla Bergenin, Lundin ja Jyväskylän yliopistoista, millaisia trendejä siitä on havaittavissa sekä pohti näiden aineistojen vertailukelpoisuutta. Yleisesti ottaen naisopiskelijoiden määrä oli laskusuunnassa kaikissa käsitellyissä yliopistoissa. Sosioekonomisten tekijöiden ja työllisyystilanteen merkitystä trendin selittämisen kannalta pohdittiin.

Kristiina Rolin esitteli tekemäänsä tutkimusta naisfyysikoista keskittyen Suomea käsitelleeseen osuuteen. Tutkimus tehtiin monitieteisten metodien avulla. Siinä tutkittiin sukupuolittamisen tapoja eri maiden fysiikan laitoksilla, tunnistettiin naisten diskriminaatiota näillä laitoksilla sekä sitä kohtaavatko laitoskohtaiset tasa-arvosuunnitelmat tutkimuksen haastatteluaineiston esille nostamat tasa-arvo ongelmat.

Fyysikkotutkimuksen perusteella pohdittiin, miten naisfilosofien asemaa pohjoismaisissa yliopistoissa voitaisiin parhaiten tutkia huomioiden tieteenalakohtaiset ominaispiirteet. Mainittiin muun muassa filosofian tekemisen tyylit, epävirallisten verkostojen merkitys, feministisen filosofian merkitys yhtenä filosofian sisäisenä alajakona ja sen sijoittuminen luokitusjärjestelmissä sekä naisten sisällyttäminen erilaisiin tieteenalan sisäisten alajakojen ja niiden merkityksen määrittelyprosesseihin.

Rolin totesi, että siinä missä esimerkiksi seksuaalisen häirinnän tutkiminen on suhteellisen ongelmatonta, niin haasteena on miten onnistua tutkimaan sitä, mikä ei ole tapahtunut. Aiemmin näkymättömiksi jääneisiin prosesseihin voi pureutua uusien menetelmien avulla. Esimerkkinä mainittiin menetelmä, jolla voi mitata seminaarihuoneessa puhumiseen käytettyä aikaa. Jo olemassa oleva tutkimus on paikantanut naisten kokemuksia eristyneisyydestä ja todennut että naiset kokevat ympäristön ongelmana ennemmin kuin filosofian itsessään. Filosofisten metodien uudelleen ajatteleminen ja niiden kytkös erilaisiin filosofisiin tyyleihin oli myös keskusteluissa esillä.

 

Yleiskeskustelussa esiteltiin pohjoismaisten naisfilosofien viime vuosina ilahduttavan aktiivisesti muodostamia verkostoja. Tanskassa (Netværk for Kvinder i Filosofi), Ruotsissa (SWIPsverige) ja Suomessa (NFY) ovat kansallisia verkostoja ja Norjassa toimii ainakin yksi yliopistokohtainen verkosto (Bergensnettverket for kvinner i filosofi). Islannissa on vain muutama naisfilosofi eikä siten virallista verkostoa.

Seminaari oli osa NFY:n varapuheenjohtajan Martina Reuterin vetämää yhteispohjoismaisen, naisten asemaa filosofiassa koskevan empiiris-teoreettisen tutkimushankkeen valmistelua.  Osallistujien palautteen mukaan tutkimusaihe on mitä hedelmällisin, valmisteluprosessi etenee tarkoituksenmukaisesti ja pohja yhteispohjoismaiselle yhteistyölle on muodostumassa vankaksi.

Seminaari järjestettiin Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston, Institutet för Framtidsstudier -tutkimusinstitutuutin ja Jyväskylän yliopiston tuen turvin.

Virpi Lehtinen

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s