SFY:n kollokvio teemalla SUKUPUOLI Jyväskylässä 12.-13.1.2015 CFP

Kutsu/Inbjudan
Svensk text nedan.

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää Jyväskylän yliopiston filosofia-oppiaineen kanssa 12.–13.1.2015 Jyväskylän yliopistossa perinteisen ”yhden sanan kollokvion”. Teemana on tällä kertaa SUKUPUOLI. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja ja abstraktien perusteella valittuja suomen- ja ruotsinkielisiä esitelmiä. Kullekin esitelmälle on varattu 20 minuuttia esitysaikaa ja 10 minuuttia keskustelua. Esitelmiä voidaan hyväksyä kollokvioon yhteensä noin 20. Valikoima kokouksessa pidetyistä esitelmistä pyritään julkaisemaan vuonna 2016.

Toivotamme tervetulleiksi kaikkia filosofian erityisalueita koskevat esitykset. SUKUPUOLI-teema läpäisee lähes koko filosofian kentän ja on ollut keskeinen aihe mm. seuraavilla nykyfilosofian osa-alueilla: tieteenfilosofia ja erityisesti ihmistieteiden filosofia; tieto-oppi; mielen (ja ruumiin) filosofia; kielenfilosofia; metafysiikka ja erityisesti sosiaalinen ontologia; filosofian historia; filosofinen antropologia; etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Tervetulleita ovat myös pohdinnat siitä, voiko sukupuolella olla merkitystä logiikassa tai filosofian alan formaaleissa tutkimuksessa.

Kollokvion esitelmät voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:
• tiedon ja tiete(id)en sukupuolineutraalisuus
• itsetietoisuuden ja itseymmärryksen merkitys sukupuolittumisessa
• kielen sukupuolittuneisuus ja/tai sukupuolineutraalisuus
• sukupuoliero ja olemisen eri merkitykset
• ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli
• risteävät erot: sukupuoli, luokka, etnisyys ja kieli
• filosofian perinteen sukupuolittuneisuus vs. sukupuolineutraalisuus
• sukupuolentutkimuksen poikki- ja monitieteellisyys
• ovatko sukupuolten hyveet, oikeudet ja velvollisuudet samat?
• oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
• vallan rooli sukupuolten määrittämisessä
• vapaus ja emansipaatio

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 10.10.2014 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään osoitteeseen: anna.m.reuter@jyu.fi.

Hyvää kesää toivottaen,
Järjestelytoimikunta Miira Tuominen (pj), Sara Heinämaa, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter ja Kristina Rolin
****

Filosofiska Föreningen i Finland r.f. arrangerar i sammarbete med filosofiämnet vid Jyväskylä universitet sitt traditionella ”ett ords –kollokvium” 12.-13.1.2015. Temat är denna gång KÖN. Förutom inbjudna föredrag kommer programmet att innehålla föreslagna och på basen av abstrakt valda föredrag på svenska och finska. För varje föredrag reserveras 20 minuter presentationstid plus 10 minuter diskussionstid. Cirka 20 föredrag kan antas. Ett urval av föredragen kommer enligt planen att publiceras under år 2016.

Vi välkomnar föredrag inom filosofins alla delområden. Temat KÖN genomsyrar nästan hela det filosofiska fältet och har varit en central frågeställning inom bland annat dessa av filosofins delområden: vetenskapsfilosofin och speciellt människovetenskapernas filosofi; epistemologi; medvetandets (och kroppslighetens) filosofi; språkfilosofi; metafysik och speciellt social ontologi; filosofins historia; filosofisk antropologi; etik och samhällsfilosofi. Föredrag, som begrundar huruvida frågan om kön är relevant inom logik och annan formaliserad filosofi, är också mycket välkomna.

Föredragen kan behandla bland annat följande frågeställningar:
• Kunskapens och vetenskape(r)n(a)s könsneutralitet
• Självmedvetandets och självförståelsens betydelse för könets/könsidentitetens uppkomst
• Språkets könsbundenhet och/eller könsneutralitet
• Relationen mellan kön och genus
• Könsskillnad och varats olika betydelser
• Kroppslighet, sexualitet och kön
• Intersektionalitet: kön, klass, etnicitet, språk
• Den filosofiska traditionen könsbundenhet vs. könsneutralitet
• Genusforskningens tvärvetenskaplighet och multidisciplinaritet
• Är könens dygder, rättigheter och skyldigheter de samma?
• Rättvisa och jämlikhet
• Maktens roll i bestämningen av kön
• Frihet och emancipation

Vi ber dem som är intresserade av att hålla föredrag att skicka sin preliminära rubrik och ett 400 ords (en sida) sammandrag till adressen anna.m.reuter@jyu.fi före 10.10.2014.

Med varma sommarhälsningar,

Arrangörskommittéen
Miira Tuominen (ordförande), Sara Heinämaa, Olli-Pekka Moisio, Martina Reuter och Kristina Rolin
****

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s